Mexicko česká svatba aneb Jak jsem připravila mezinárodní svatbu

24.3.2023

La versión en español está abajo.

V loňském roce jsme se dostaly ke spousta mezinárodním párům. Svatba Flor a Jirky nebyla výjimkou. Flor je Mexičanka žijící v Česku. Mluví perfektně anglicky, učí se česky, ale jejím rodným jazykem je španělština. A jelikož španělština patří i mezi mé dovednosti, bylo velice příjemnou změnou plánovat svatbu ve španělštině. Pro mě i pro Flor to bylo jednodušší a obě jsme si přípravy svatby nesmírně užily. Jak vše probíhalo?

foto: Nikittas photo

Počátky příprav mexicko české svatby

Na přípravu a organizaci celé svatby jsem měla zhruba 7 měsíců. Flor nás kontaktovala v půlce prosince roku 2021. Slovo dalo slovo a hned jsem se vrhla do příprav. Flor s Jirkou zároveň chystali svatbu také v Mexiku, kde se brali o měsíc dříve než následovala svatba v Česku. I proto se rozhodli oslovit svatební agenturu, kdy jsme se dohodly na společné spolupráci s názvem Svatba bez starostí. Já si vzala pod křídla veškeré svatební přípravy a celou organizaci. Flor s Jirkou se tak mohli věnovat svatebním přípravám v Mexiku, své práci a dalším projektům, které v té době plánovali a dokončovali. 

Co všechno zastřešilo Simply Yes

Snoubenci si vybrali z našich ověřených dodavatelů ty, kteří jim nejlépe padli do oka a líbila se jim jejich práce. Musím říct, že opět vznikl skvělý tým, který se na téhle svatbě podílel. 

Kromě organizace svatby jsem měla na starosti také kompletní výzdobu svatby. Ta se konala ve Vratimově v Roubence u Rybníka. Svatební obřad pak proběhl v kostele v Řepišti. O tom, jak by měla vypadat výzdoba svatby měla nevěsta jasno! Rustikální styl v moderním pojetí. Konkrétně pak zeleň s bílými květinami doplněné o romantické svíčky. 

Propojení mexických a českých tradic

“Chceme, aby to byla tradiční česká svatba, ale zároveň aby ​​měla mexické detaily, nějaké drobné detaily, které ukazují obě kultury.“ Tohle mi napsala nevěsta Flor jako hlavní myšlenku jejich svatby. 

Svatba měla typicky český ráz. Na oběd se podávala obvyklá svatební polévka – vývar a dodržely se tradice jako rozbíjení talíře, rozkrojení svatebního dortu nebo první tanec.  A také nechyběly ani mexické prvky – sladkosti z Mexika, sombrero, rekvizity do fotokoutku, papel picado a také dovezené mexické dárečky pro hosty. 

Do Česka na svatbu přijela i nejbližší rodina Flor. Během celého svatebního dne tak probíhala koordinace dvojjazyčně – česky i španělsky. Zajistila jsem, aby rodina nevěsty rozuměla a věděla, co se právě děje, a co se plánuje dál. A naopak, aby čeští hosté věděli, co například říká maminka nevěsty při proslovu, který byl pochopitelně ve španělštině. 

Jsem moc ráda, že jsem společně s mým týmem mohla být součástí této svatby! A proměnit tak představy Jirky a Flor do skutečnosti! To, že jsem mohla komunikovat ve španělštině byla třešnička na dortu! Moc jsem si to užila a těším se na další takové (nejen) španělské výzvy!

Co o naší spolupráci řekla nevěsta?

​​„Moc Ti děkuji, že jsi udělala tento den tak výjimečným. Díky Tobě jsme mohli mít svatbu, jakou jsme si přáli. S někým, kdo by mluvil pouze česky, by to bylo velmi těžké. Svatba se nám líbila! Užili jsme si to naplno. Jsme velmi šťastní a velmi vděční, že jsme Tě našli a poznali. Mnohokrát děkuji za vše. “

foto: Nikittas photo

La boda checo – mexicana o sea como preparaba una boda internacional

El año pasado nos encontramos con varias parejas internacionales. La boda de Flor y Jirka (Jorge) no fue una excepción. Flor es una mexicana que vive en la República Checa. Habla perfectamente inglés, está estudiando la lengua checa, sin embargo, su lengua nativa es español. Y como español pertenece a uno de mis puntos fuertes, era para mí un cambio agradable planear toda la boda en español. Para Flor y para mí todo era así más fácil y nos disfrutamos mucho todas las preparaciones. ¿Cómo trancurría todo?

Principio de la organización de la boda checo – mexicana

Tenía siete meses para toda la preparación y organización de la boda. Flor se había puesto en contacto con nosotros en medio del diciembre del año 2021 y de repente me puse en planearlo todo. Al mismo tiempo, Flor y Jirka prepararon además la boda en México, donde se casaron un mes antes de la boda en la República Checa. Esto fue uno de los motivos porque nos habían contactado y nos pusimos de acuerdo con colaboración común “la boda sin preocupaciones”. Llevé bajo mi ala todas las preparaciones y organizaciones de la boda. Por este motivo, Flor y Jirka se pudieron dedicar al planeamiento de la boda en México, a su trabajo u otros proyectos que en aquel momento habían terminado. 

Cuantas cosas cubría Simply Yes

Los novios habían elegido de nuestros contrastantes verificados a aquellos que les parecías más adecuados y les gustaba su trabajo. Tengo que decir que de nuevo se había formado un grupo estupendo que participaba en esta boda. 

Además de la organización de la boda me encargué de la decoración completa. La boda tuvo lugar en Vratimov en Roubenka u Rybníka (cabaña de madera al estanque). Sin embargo la propia cermonia nupcial fue en la iglesia en Řepiště. La idea de Flor en cuanto a la decoración era clara. Estilo rústico en concepto moderno. Verde, flores blancas junto con velas románticas. 

La conexión de tracidiciones checas y mexicanas

Queremos que sea boda tradicional checa pero a la vez que tenga detalles mexicanos, algunos pequeños detalles que muestren las dos culturas.” Esto me había escrito Flor como la idea principal de su boda. 

Así la boda principalmente tenía un caráctarer checo. Se respetaban las tradiciones típicas checas – se sirvió un caldo, se rompió el plato, se cortó la torta de boda y además el primer baile como los novios. Sin embargo no faltaban los elemento típico mexicanos – dulces mexicanos, sombreros, accesorios para fotocol, papel picado y además unos regalos mexicanos para los invitados.

A la República Checa también llegó la familia más cercana de Flor. Así toda la coordianción de boda era realizada tanto en español como en checo. Conseguí que la famila de la novia entendiera y supiera lo que había pasado en aquel momento y lo que iba a pasar a continuación. Y al contrario era necesario que los invitados checos entendieran al discurso de la madre de la novia que, comprensiblemente, era en español.

Estoy muy agradecida de que mi equipo y yo podíamos formar parte de esta boda y hacer que las ideas de Flor y Jirka fueran reales. Y además sobre todo podía comunicar en español. Lo disfturé muchísimo y tengo muchas ganas de otros retos (no solo) españoles.

¿Y qué había dicho la novia sobre nuestra colaboración?

“Muchas gracias a ti por haber hecho este día tan especial. Gracias a ti pudimos hacer la boda que deseábamos, hubiera sido muy difícil con alguien que sólo hablara checo. ¡Nos encantó la boda! La disfrutamos al máximo. Estamos muy felices y muy agradecidos de haberte encontrado y conocido. Muchas gracias por todo. “